Proč se stát členem

Co chceme

ICTU má za cíl významným způsobem přispět k rozvoji české ekonomiky tak, aby se ČR dostala na špici v konkurenceschopnosti, budování inovativní a znalostní společnosti. ICTU je proto spolutvůrcem návrhů zásadních reforem, legislativy a klíčových rozhodnutí zaměřených na rozvoj ICT v České republice. ICTU je partnerem státních regulačních institucí. ICTU je spolkem pragmatickým a efektivním. To znamená, že chce předkládat návrhy reálné, praktické a samozřejmě prospěšné nejen ICT průmyslu. ICTU v žádném případě nedělá lobby za individuální zájmy svých členů a ovlivňování veřejných zakázek.

Co vám nabízíme

Členství v ICTU Vám rozhodně nepřinese žádné bezprostřední ekonomické přínosy. Co Vám ale můžeme nabídnout:
Možnost podílet se na formulování strategie vývoje budování informační společnosti v České republice
Možnost potkávat na půdě ICTU zajímavé osobnosti ze světa politiky, veřejné správy i ekonomiky
Možnost potkávat se s kolegy z branže (členy ICTU jsou prestižní firmy)
Připomínkovat zákony a další dokumenty související s oborem ICT a nejen s ním

Co očekáváme od vás

Kromě nutných povinností (jako je placení členských příspěvků) můžete, ale také nemusíte (účastnit se aktivit ICTU totiž není povinnost, respektujeme časové i personální možnosti Vaší firmy):
Účastnit se všech akcí pořádaných ICTU (zde platí určitá pravidla - některé akce jsou určeny pouze statutárním zástupcům, na dalších je účast neomezena)
Ovlivňovat, co ICTU dělá a prosazuje
Nominovat své zástupce do pracovních skupin, které se zabývají konkrétními aktivitami.

V zásadě můžete být členem, protože podporujete aktivity ICTU, ale nemusíte se povinně do dění 
v ICTU zapojovat. Pochopitelně ale vítáme členy aktivní, kteří jsou ochotni občas obětovat čas a své „know-how" v zájmu celého odvětví.

Chci se stát členem

Pokud se chcete stát členem, zašlete vyplněnou přihlášku níže (stačí scan) na e-mail sarka.stulova@ictu.cz. Následně bude vaše přihláška předložena představenstvu ICT UNIE ke schválení. Poté budete kontaktováni kanceláří ICT UNIE s dalším postupem.
závazná přihláška

Členské poplatky

Členy ICTU mohou být fyzické či právnické osoby, které splní dále uvedené podmínky a jejichž žádost o přijetí je představenstvem posouzena kladně. Jaké podmínky to jsou?

Úhrada členského příspěvku:

15.000,- Kč / rok

Úhrada poplatku za poskytované služby (ve dvou splátkách):

65.000,- Kč bez DPH firmy jejichž roční obrat je menší než 125 mil. Kč
210.000,- Kč bez DPHfirmy jejichž roční obrat je větší než 125 mil. Kč
Pokud společnost přistoupí do Spolku během kalendářního roku, platí alikvotní část poplatku za poskytované služby, tzn. za každý kalendářní měsíc, který nebyla členem, jí bude odečtena 1/12 z poplatku.
O výjimkách z těchto podmínek může rozhodnout Představenstvo. Výjimky se ale samozřejmě netýkají uhrazení členských příspěvků!

Podrobné informace jsou uvedeny ve Stanovách ICT UNIE.

Zapomněli jsme na něco, co by Vás zajímalo?

Pak nám napište na e-mail ictu@ictu.cz. Samozřejmě se Vám rádi budeme věnovat i osobně, kontaktujte prosím Šárku Štůlovou.

Šárka Štůlová, ředitelka kanceláře

sarka.stulova@ictu.cz