Podpora moderních informačních technologií v České republice

Našim  cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice, jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti.

ICTU definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobému rozvoji informační společnosti.

Za dobu své existence ICT UNIE realizovala řadu zajímavých projektů, uspořádala spoustu společenských, diskusních a pracovních akcí, vydala strategické dokumenty a mnoho stanovisek a připomínek k návrhům legislativních norem.
Užitečnost

Užitečnost

Máme za cíl významným způsobem přispět 
k rozvoji české ekonomiky tak, aby se ČR dostala na špici v konkurenceschopnosti, budování inovativní a znalostní společnosti. 
Transparentnost

Transparentnost

Rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací je založen na otevřené soutěži. Proto je specifickým cílem ICTU podpora 
a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice.
Profesionalita

Profesionalita

Jsme spolutvůrcem návrhů zásadních reforem, legislativy a klíčových rozhodnutí zaměřených na rozvoj ICT v České republice. ICTU je partnerem státních regulačních institucí.
Efektivita

Efektivita

Jsme spolkem pragmatickým a efektivním. 
To znamená, že chceme předkládat návrhy reálné, praktické a samozřejmě prospěšné nejen ICT průmyslu.