Členové ICT UNIE

ALIS spol. s.r.o.
ALTAIR SOLUTIONS s.r.o.
Asseco Solutions, a.s.
CNS a.s.
ČD - Telematika a.s.
České Radiokomunikace a.s.
DATRON, a.s.
Deloitte Advisory s.r.o.
GEOREAL spol. s.r.o.
GORDIC spol. s.r.o.
Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
ICZ a.s.
INADVISORS, s.r.o.
Intergraph CS s.r.o.
Aricoma Digital s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
MICROSOFT s.r.o.
NEWPS.CZ s.r.o.
SEFIRA spol. s.r.o.
Software602 a.s.
SYKORA DATA CENTER s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
TRIADA, spol. s.r.o.
TTC MARCONI s.r.o.
VITA software, s.r.o.
Vodafone Czech Republic a.s.
YOUR SYSTEM, spol. s.r.o.
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
SAP ČR, spol. s r.o.
ČVUT Fakulta elektrotechnická
Smíchovská střední průmyslová škola
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
Unie elektromobility
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Algotech, a.s.
Asseco Central Europe, a.s.
Eviden Czech republic s.r.o.
CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.
Com-Sys TRADE spol. s.r.o.
Česká pošta, s.p.
Československá obchodní banka, a.s.
DELL Computer, spol. s.r.o.
DXC Technology Czech Republic s.r.o.
GOPAS, a.s.
HAVEL & PARTNERS Ltd., advokátní kancelář
IBM Česká republika, spol. s.r.o.
IDC CEMA s.r.o.
info.com s.r.o.
Internet Info, s. r. o.
KPC-Group s.r.o.
Kyndryl Česká republika, spol. s.r.o.
NESS Czech s.r.o.
O2 Czech Republic a.s.
SITEL, spol. s.r.o.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
T-MAPY spol. s.r.o.
TOTAL SERVICE a.s.
T-SOFT a.s.
VERA, spol. s.r.o.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
VUMS LEGEND, spol. s.r.o.
Zdeněk Zajíček
GEOVAP, spol. s r. o.
ČVUT Fakulta dopravní
ČVUT Fakulta informačních technologií
Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná
Unicorn Vysoká škola s.r.o.
Univerzita Pardubice
Členství v ICT UNII je řádné nebo čestné.
58

Řádní členové

10

Čestní členové

Kdo se může stát řádným členem?

Fyzická osoba podnikající, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Představenstvem posouzena kladně

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeným rejstříkovým soudem České republiky, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Představenstvem posouzena kladně

Právnická osoba registrovaná ve státech Evropské unie, která splní dále uvedené podmínky pro členství a jejíž žádost o přijetí je Představenstvem posouzena kladně.

Proč se zapojit

Výhody čestného členství

Čestným členem Spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která se významným způsobem podílí na realizaci cílů Spolku.

Čestné členství propůjčuje Představenstvo Spolku.

Čestní členové nehradí členské příspěvky ani poplatky za služby ve Spolku.

Čestní členové mají všechna práva a povinnosti jako řádní členové s výjimkou hlasovacího práva na Valné hromadě a práva volit orgány Spolku a být do nich voleni.

Představenstvo může na základě vlastní iniciativy nebo na doporučení kteréhokoliv člena Spolku čestné členství odebrat, pokud jeho nositel porušil zásady, podle kterých se čestné členství uděluje.

Proč se zapojit