Hlavní projekty:

Kalendář akcí:

březen
Po Út St Čt So Ne
9 25 26 27 28 01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

HLAVNÍ MENU

31.01.2018 11:08

Předseda vlády jednal se zástupci asociací telekomunikačních firem o pokrytí ČR vysokorychlostním internetem a o pásmu 700 MHz


Problematiku čtrnácti miliard korun, které jsou v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) dostupné pro pokrytí českých domácností vysokorychlostním internetem, probíral 23. ledna 2018 předseda vlády Andrej Babiš spolu se zástupci ICT UNIE, České asociace elektronických komunikací, České asociace provozovatelů mobilních sítí a Výboru nezávislého ICT průmyslu, za účasti ministra vnitra, ředitele SPCSS Ing. Dzurilly a koordinátora digitální agendy Mgr. Malého.

Podle ujištění předsedy vlády by dotační podpora měla směřovat především do těch nejodlehlejších a nejohroženějších oblastí České republiky. Účastníci jednání, přijali následující závěry:

  • Sektor ICT průmyslu potvrdil dlouhodobě zastávaný názor, že celou alokaci 14 mld. Kč, nelze do stanovené lhůty vyčerpat. Proto také potvrdil, že část alokace je možné realokovat na jiné potřeby, ale s doporučením ponechání pro potřeby ICT. 
  • Sektor ICT průmyslu je připraven napomoci MPO svými experty, kteří by mohli neprodleně doplnit tým odborníků MPO a společně urychleně připravit podmínky pro 2. výzvu. Ta by měla řešit vznik nových přípojek v cca 120 tisících adresných místech, vydefinovaných mapováním ČTÚ a nezpochybněných sektorem v rámci veřejné konzultace. Také musí být technologicky neutrální bez zvýhodnění konkrétní technologie a postavená naopak na kombinaci optimálních technologií dle podmínek daného podporovaného území. Výzva musí umožnit menší projekty. Sektor ICT vyjádřil podporu záměru začlenit mezi možné příjemce dotací nově kraje a obce za stejných podmínek, jako mají komerční subjekty. 
  • Současně s přípravou 2. výzvy dotací musí dojít ke změně legislativy s cílem usnadnit, urychlit a zlevnit výstavbu sítí elektronických komunikací. Jako první krok bude využita příprava novelizace zákona č. 416/2009 Sb., a návazně budou další opatření začleněna v rámci novel zákona o elektronických komunikacích, zákona o usnadnění výstavby, zákona o oceňování majetku, daňových zákonů, vyhlášek a technických norem. Sektor ICT průmyslu aktivně předloží předsedovi vlády návrhy na doplnění zákona č. 416/2009 Sb.

Druhé téma se týkalo plánu vlády na uvolnění části rádiového spektra v pásmu 700 MHz jako součásti celoevropské harmonizace postupů při uvolnění pásma, které bylo dosud využito pro potřeby terestrického vysílání a které bude i díky přechodu televizního digitálního vysílání na novou technologii DVB-T2 uvolněno pro potřeby služeb vysokorychlostního internetu. Účastníci jednání se dohodli na následujících základních parametrech: 

  • aukce bude připravena na část frekvencí v souladu s plánem ČTÚ;
  • zbývající část frekvencí zatím nebude součástí aukce, bude prozatím ponechána jako rezerva, neboť dosud nebylo na úrovni EU rozhodnuto o vhodném technologickém využití.

Předseda vlády Andrej Babiš na svém twitterovém účtu oznámil, že po dohodě s ministrem průmyslu Tomášem Hünerem se od 1. února dosavadní vládní koordinátor digitální agendy O. Malý stane jeho politickým náměstkem. Na Úřadu vlády zůstane agenda eGovernmentu.